29-08-13

Inzendtermijn voor illustraties en verhalen 25 september 2013

Persbeicht

Bundel op zoek naar verhalen en illustraties

Opgeteld door: Peter Motte, 9 augustus 2013, 16:00

Algemeen

In juli 2013 werd me gevraagd om een bundel samen te stellen met:
- fantasy
- sciencefiction
- horror
- magisch-realisme


Er komen zowel verhalen als illustraties in.

Er komen ongeveer 20 verhalen en illustraties in.


Illustraties

De illustraties zullen in het boek op een pagina worden gedrukt, maar de ingezonden illustraties mogen groter zijn. We kunnen ze altijd verkleinen.

De illustraties worden geen illustraties van de verhalen, maar moeten wel bij de vermelde genres passen.

De illustraties moeten in zwart-wit zijn. Het volledige binnenwerk van de bundel wordt in zwart-wit gedrukt, er is daardoor geen mogelijkheid om speciale effecten toe te passen.

Verhalen

De verhalen mogen maximum 6000 woorden tellen.

Elke auteur mag zo veel verhalen insturen als hij wil, maar er wordt per auteur slechts één verhaal opgenomen.

De opgenomen auteurs worden opgenomen in volgorde van inzending. Dat betekent dat wie het eerst inzendt, het meeste kans heeft om te worden opgenomen. Er wordt wel geselecteed op kwaliteit.

Gelieve de verhalen niet in te zenden met allerlei versieringen in de tekst.
Geen kopteksten, voetteksten, paginanummers, sierletters, of initialen (eerste letter van een alinea van een speciaal formaat).

Inzendtermijn

Het is de bedoeling om vóór 1 december 2013 de bundel kant en klaar te hebben, zodat vóór 31 december 2013 het hele project is afgerond.
Op die manier kan het boek als eindejaarsgeschenk of nieuwjaarsgeschenk worden gebruikt.
Doordat het op de grens van een nieuw jaar verschijnt, kan dat ook een extra inspiratie zijn voor de sciencefictionauteurs (maar gelieve je niet allemaal daardoor te laten inspireren. :wink: )
De uiterste inzendtermijn voor verhalen en illustraties is 25 september 2013.


Titel

De titel van de bundel is een verrassing.

Verrassingsauteur

Er is ook een auteur als verrassing.


Adres voor inzending

Gelieve in te zenden naar peter.motte@skynet.be met vermelding "Bijdrage nieuwe bundel".
Aangezien het geen wedstrijd is, is er geen enkel probleem met anonimiteit.


Met vriendelijke groeten,

Peter Motte
hoofdredactie De voormalige Tijdlijn
Adijstraat 33
B-9500 Geraardsbergen
België
http://users.skynet.be/peter.motte/de.tijdlijn

10:45 Gepost door De stripliefhebber in Actualiteit, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sciencefiction, fantasy, horror, magisch-realisme, bundel, illustraties gezocht, verhalen gezocht | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

10-08-13

Zoektocht naar illustraties en verhalen begonnen

We kregen een persbeicht van een samensteller van een bundel verhalen en illustraties.

Hij bevat:
- fantasy
- sciencefiction
- horror
- magisch-realisme

Dit is een kans om je tekeningen te publiceren.

Hieronder een uittreksel uit het persbeicht i.v.m. de tekeningen:

Illustraties

De illustraties zullen in het boek op een derde van een pagina worden gedrukt, maar de ingezonden illustraties mogen groter zijn. We kunnen ze altijd verkleinen.
De illustratoren onder jullie zullen echter weten dat het niet altijd goed is dat een illustratie wordt verkleind.

De illustraties worden geen illustraties van de verhalen, maar moeten wel bij de vermelde genres passen.

De illustraties moeten in zwart-wit zijn. Het volledige binnenwerk van de bundel wordt in zwart-wit gedrukt, er is daardoor geen mogelijkheid om speciale effecten toe te passen.

Inzendtermijn

Het is de bedoeling om vóór 1 december 2013 de bundel kant en klaar te hebben, zodat vóór 31 december 2013 het hele project is afgerond.


Adres voor inzending

Gelieve in te zenden naar peter.motte@skynet.be met vermelding "Bijdrage nieuwe bundel".
Aangezien het geen wedstrijd is, is er geen enkel probleem met anonimiteit.

Als het een succes wordt, wordt het misschien een jaarlijkse traditie.

Met vriendelijke groeten,

Peter Motte
hoofdredactie De voormalige Tijdlijn
Adijstraat 33
B-9500 Geraardsbergen
België
http://users.skynet.be/peter.motte/de.tijdlijn

12:02 Gepost door De stripliefhebber | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bundel, illustraties, tekeningen, sciencefiction, fantasy, horror, magisch-realisme, 2013 | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

29-09-09

Arq, eerste cyclus (2)

arq1ecyclus

De voorpagina van de bundel van de eerste cyclus van Arq, zoals die in het Nederlands bij Sherpa is verschenen.

De kans om kennis te maken met deze verbluffende en inventieve serie, waarvan de eerste delen al lang in het Nederlands uitverkocht worden.

01:14 Gepost door De stripliefhebber in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (1) | Tags: literatuur, fantasy, strips, stripverhaal, arq, andreas, eerste cyclus | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Capricornus 11 - Patrick: vertaling

capricornus-patrick

Een verrassing: "Capricornus 11: Patrick" is nog niet in het Nederlands verschenen, maar een zekere Alex Koppert heeft de tekst in het Nederlands vertaald en ze gratis beschikbaar gesteld op deze site.

Alex wijst erop dat hij geen professioneel vertaler is, en dat sommige delen misschien niet goed zijn vertaald.

01:10 Gepost door De stripliefhebber in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: literatuur, strip, fantasy, stripverhaal, patrick, capricornus, andreas, capricornus 11 | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

31-07-08

Arq: derde cyclus

arq 10 tehosHet laatste deel van de tweede cyclus van Arq moet nog verschijnen, nl. Missie (Mission), maar we hebben wel al een vermoeden van het uiterlijk van de reeks.

De eerste cyclus verscheen op het formaat 23x32 cm, gebonden, in kleur.

De tweede cyclus verschijnt op het formaat 25x29,8 cm, gebonden, direct ingekleurd.

De derde cyclus zal verschijnen op het formaat 17,5x26,5 cm, gebonden, en in zwart-wit - waarmee Andreas dus eigenlijk een groot risico neemt.

Elke cyclus telt zes delen, en van de eerste twee cycli weten we dat elk album 48 pagina's telt. Van de derde cyclus is het aantal pagina's echter nog niet bekend.

18:45 Gepost door De stripliefhebber in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (2) | Tags: literatuur, fantasy, strips, stripverhaal, arq, andreas | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

07-05-08

Cromwell Stone: integrale heruitgave

cromwellstoneBij Sherpa verscheen een ééndelinge volledige heruitgave van de trilogie "Cromwell Stone".

Het boek bevat niet alleen de drie albums, maar ook tekeningen die Andreas voor promotie en voor voorpagina's maakte. Er werd ook een portretfoto van Andreas opgenomen (er circuleren relatief weinig portretten van Andreas, dus dat komt goed uit), en een korte inleiding door Mat Schifferstein, de uitgever.

In deze integrale editie zien we alle kunststukjes samen die Andreas in een tekenstijl inbouwt, die alleen maar oppervlakkig beschouwd klassiek is. Opvallend is de dynamisering van de vakindeling.

In "Cromwell Stone" zien we dat o.a. op de platen 4-6. De vakjes van plaat 4 zijn in twee horizontale stroken verdeeld, die de bladzijden netjes in twee gelijke delen verdelen, en waarbij elk vakje een verticaal gerichte balk is. Dat schept een grote regelmaat, die in overeenstemming is met de relatieve rust van het vertelde verhaal.
Op plaat 5 daarentegen zijn de horizontale stroken wel alledrie even hoog, maar de nette verticale verdeling wordt in de laatste strook onregelmatig.
Op de volgende plaat is er helemaal geen sprake meer van een regelmatige indeling, en die stijgende wanorde in de plaatindeling is helemaal in overeenstemming met de groeiende paniek van het hoofdpersonage.
Het is ook heel knap hoe Andreas op plaat 7 de rust herstelt door de regelmatige, ritmische indeling van de eerste strook van de plaat, als de angst van de nacht is verdwenen en plaats maakt voor de geruststelling van een zonnige dag.

Een ander mooi voorbeeld van een parallel-ontwikkeling in de plaatindeling en de psychologische beleving van een personage zien we in de dynamisering van de vakvorm op de platen 34-37 van "De terugkeer van Cromwell Stone".
De plaatindeling valt in scherven, net zoals de spiegel die Phil per ongeluk en in paniek met zijn elleboog in scherven slaat, wat parallel verloopt met de manier waarop zijn eigen persoonlijkheid en ook zijn zelfvertrouwen in scherven valt, tot de rust op plaat 37 in zijn psyche terugkeert, maar alleen maar doordat hij zijn paniek kanaliseert tot een moordlustige haat tegen wie hem zo ver bracht om de sleutel af te staan, de sleutel die als het ware het slot was op zijn bescherming tegen zijn diepste tekortkomingen.

In het derde deel, "Het testament van Cromwell Stone", is de vakindeling in het algemeen regelmatiger.
In het tweede deel zegt Cromwell: "Een schepper interesseert zich dus totaal niet voor wat er om hem heen gebeurt. / Een dergelijke kracht van chaos, midden tussen de mensen, die zo bezeten zijn van orde in hun samenleving, leidt onvermijdelijk tot een ramp." (plaat 29, vak 5).
Daarom wil Cromwell Stone die "schepper" weg krijgen, maar hij slaagt slechts gedeeltelijk. Een deel van de "schepper" blijft achter, en wekt Phil tot leven.
In het derde deel zijn de platen in het algemeen dan ook regelmatiger ingedeeld, maar af en toe zijn er dissonanten.
Op plaat 1 is dat bijvoorbeeld het 1e vakje, dat niet helemaal door een kaderlijn is omgeving, en het laatste vakje, dat net als het 1e vakje niet netjes binnen de bladspiegel blijft.
De vakjesvorm wordt in "De terugkeer van Cromwell Stone" vooral gedynamiseerd door het volledig of gedeeltelijk verdwijnen van de vakomtrek, en doordat vakjes buiten hun normale grenzen steken.
In het algemeen is de vakvorm echter regelmatiger dan in de voorgaande delen, wat dus past bij het feit dat de verstorende invloed van de "schepper" is verdwenen.
Maar de achtergebleven rest verstoort nog genoeg om de tragedie van Marlene Parthington te veroorzaken, een tragedie die haar hoogtepunt onmiddellijk gevolgd door haar dieptepunt kent door een innerlijke godsaanschouwing, die net zoals in Dantes "Goddelijke Komedie" eindigt met een verblinding. De breuk met de normaliteit wordt in dit deel dan ook vooral verbeeld door wit en witrumten.

Als uitsmijter nog deze opmerking: de witruimten omhullen en beklemtonen daardoor ook het verdwijnen van Cromwells testament in het laatste vakje van het laatste plaatje, waardoor het einde van de trilogie gelijkenissen vertoont met het einde van de reeks "Rork", waarin Rork in deel 7, "Terugkeer", na zijn strijd met Dahmaloch uit onze wereld verdwijnt, en Astor opmerkt: "Is dat alles wat er uiteindelijk van overblijft? Tekens?", en Capricornus antwoordt: "Dat is alles." (plaat 54, vak 8-9).
Maar in "Cromwell Stone" is het zelfs dat niet.

Andreas zelf beschouwt het boek ook als de definitieve uitgave van "Cromwell Stone".

Bij de eerste editie is er als losse kleurenprent bijgevoegd op stevige papier een weergave van de voorpagina van de Amerikaanse editie bij uitgeverij Dark Horse in 1992.

De eerste uitgaven van de Nederlandstalige integrale editie van Cromwell Stone verscheen op 1000 exemplaren.

16:08 Gepost door De stripliefhebber in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (1) | Tags: cromwell stone, fantasy, literatuur, stripverhaal, rork | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

03-05-08

Arq 11: Zwarte meester (2)

arq 11 maitre noirEindelijk Arq 11: Zwarte meester ontvangen en gelezen.

Een recensent schreef dat Andreas niet meer verrast, maar na Arq 11 vraag ik me af waarom hij dat schreef. Het idee om het album in te delen in scènes, waarbij elke scène precies 1 pagina lang is (behalve de centrale scène, die 2 p's telt), is niet alleen goed, maar het is bovendien ook heel moeilijk uit te voeren.

Hier bewijst hij niet alleen zijn grafische meersterschap, maar ook zijn meesterschap als stripscenarist: als je het eerste vakje van een plaat ziet, weet je direct over welke personages het gaat en in welke situatie ze zitten. Als je aan het einde van de pagina komt, is de scène duidelijk afgesloten maar wil je tegelijk ook verder lezen.

Hoogstwaarschijnlijk is deze Arq 11 het voorlaatste deel van de 2e cyclus. Dat kun je niet alleen besluiten op basis van het nummer van het album (6 dln/cyclus), maar het voelt ook duidelijk aan dat de verhaallijn naar een apotheose voert.

"Arq 11: Zwarte meester", Andreas, 2008, Sherpa, gekleurd, gebonden, oorspronkelijk: "Arq 11: Maître noir", vertaling: Mat Schifferstein, 46 p's, 29,8 x 25 x 1 cm, ISBN 987-90-75504-97-2
Prijs: circa 15 euro

21:54 Gepost door De stripliefhebber in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (2) | Tags: arq, andreas, fantasy, literatuur, stripverhaal, strips | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende